برنامه ها

rainbow

شاهنامه خوانی و نمایش خلاق

شاهنامه خوانی و نمایش خلاق

برگرفته شده از مجموعه ادبیات کهن داستان های شاهنامه، حکایت های مثنوی، حکایت های کلیله و دمنه بر گردان به نثر روان برای کودکان و درگیر کردن ذهن کودکان با شاهنامه

twittergallerycontact مارا دنبال کنید