برنامه ها

rainbow

کلاس زبان انگلیسی

Girl Painter

مهد کودک چکاوک به عنوان یک مهد دوزبانه  با بهره گیری از اساتید مجرب

در زمینه تدریس زبان انگلیسی تلاش دارد گامی موثر در پرورش زبان انگلیسی برای کودکانمان بردارد

متد Tiny talk برای کودکان 3-2 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و متد Phonics  برای کودکان 6-3 سال

 

twittergallerycontact مارا دنبال کنید